Plajny

Polityka prywatności strony www.plajny.pl

Administrator danych

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony www.plajny.pl jest „Piedra del sol” Paulina Budzińska – Nava, Plajny 10, 14 – 407 Godkowo, zwana dalej „Administratorem”. Dane osobowe są pozyskiwane i przetwarzane w sposób określony w niniejszej Polityce. Kontakt z administratorem możliwy pod adresem email: nasze@plajny.pl.

 

Postanowienia ogólne

Paulina Budzińska – Nava prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą „Piedra del sol” Paulina Budzińska- Nava w Plajny 10, 14 – 407 Godkowo jest Administratorem danych osobowych, w rozumieniu art. 4 pkt. 7 RODO czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania Państwa danych osobowych zebranych w związku z odwiedzaniem strony www.plajny.pl i korzystaniem z umieszczonego na niej formularza kontaktowego. W przetwarzaniu danych osobowych użytkowników naszej strony korzystamy też z usług podmiotów przetwarzających, o których mowa w art. 4 pkt. 8 RODO między innymi świadczących dla Administratora usługi hostingu.

W naszych działaniach przywiązujemy szczególną uwagę do ochrony prywatności naszych klientów i kontrahentów.  Jednym z kluczowych jej aspektów jest ochrona praw i wolności osób w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych. 

Dbamy o to, by przetwarzanie Państwa danych odbywało się zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych 2016/679/WE  (zwanego dalej „RODO”), ustawy o ochronie danych osobowych, a także przepisami szczególnymi (zawartymi m.in. w Ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną czy Ustawie prawo telekomunikacyjne).

Jako Administrator wdrożyliśmy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. Opracowaliśmy polityki i procedury oraz regularnie uczestniczymy w szkoleniach z zasad ochrony danych aby podnieść naszą wiedzę i kompetencje w tym zakresie.

 

Do czego wykorzystujemy dane osobowe

Dbając o ochronę Państwa danych osobowych dokładamy szczególnej staranności w celu ochrony Waszych interesów oraz praw i wolności,  w szczególności zapewniamy, że zbierane przez nas dane są:

 • Zbierane dla konkretnych, określonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
 • Przetwarzane zgodnie z prawem.

 

Cel i zakres zbieranych danych osobowych:

Państwa dane osobowe są zbierane w następujących celach:

W celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie – w myśl zasady, która mówi, że przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem, jeżeli jest niezbędne w celu realizacji umowy, lub do kontaktu przed jej zawarciem.

Prawnie uzasadniony interes administratora polegający na świadczeniu usług informacyjnych na stronie www.

Przesyłanie informacji na temat promocji i ofert na wskazany przez Państwa w formularzu zapisu na newsletter adres e-mail. Podstawą takiego przetwarzania jest wyrażona przez Państwa zgoda, którą można wycofać w dowolnym momencie. 

 

Kategorie danych jakie zbieramy:

 • Imię i nazwisko
 • Adres e-mail
 • Adres IP komputera

Państwa dane nie podlegają profilowaniu – to znaczy że dane nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu określenia Państwa potrzeb ani cech osobowościowych oraz nie zbieramy żadnych dodatkowych informacji na Państwa temat z innych źródeł.

Nie handlujemy danymi ani nie udostępniamy Państwa danych osobowych innym podmiotom. Przede wszystkim Państwa dane nie są przesyłane poza granice EOG ( Europejski Obszar Gospodarczy) i nie są przekazywane organizacjom międzynarodowym.

 

Przetwarzanie danych osób kontaktujących się z nami za pośrednictwem portali społecznościowych i portali rezerwacyjnych

Co do zasady Facebook.pl i Instagram.com oraz portale rezerwacyjne Slowhop.com i Tripadvisor.com są administratorami danych osobowych swoich użytkowników i przetwarzają je na podstawie własnych regulaminów i polityk, które użytkownik akceptuje przy zakładaniu konta. 

Regulamin korzystania z Facebook.pl  https://www.facebook.com/privacy/explanation 

Regulamin korzystania z Instagram.com https://help.instagram.com/581066165581870 

Regulamin korzystania z Slowhop.com https://slowhop.com/pl/regulamin-25-05-2018

Regulamin korzystania z Tripadvisor.com https://tripadvisor.mediaroom.com/us-terms-of-use

W sytuacji kiedy kontaktują się Państwo z nami lub wchodzą w relacje za pomocą Facebook.pl lub Instagram.com (tj. obserwowanie naszych postów, pozostawienie komentarzy, polubienia lub udostępnienia postów)  lub dokonują rezerwacji za pomocą portali Slowhop.com lub Tripadvisor.com to Piedra del sol” Paulina Budzińska – Navastaje się również administratorem danych. Dane, w których posiadanie wchodzimy za pośrednictwem portali rezerwacyjnych i społecznościowych  (imię i nazwisko/ nick, zdjęcia, profil  oraz inne informacje jakie są nam przekazywane za pośrednictwem wiadomości prywatnych przez Messengera lub w komentarzach) przetwarzamy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora aby dokonać rezerwacji, odpowiedzieć na wiadomość, komentarz pod postem oraz w celu utrzymania relacji z osobami zainteresowanymi naszymi usługami. 

Nie łączymy danych pozyskanych za pośrednictwem portali społecznościowych z innymi danymi jakie nam Państwo przekazują innymi kanałami, chyba że wyślą nam Państwo  prywatną wiadomość, w której przekażą nam Państwo adres e-mail lub inne dane kontaktowe, które będziemy używać do kontaktu z Państwa. Nie przekazujemy Państwa danych innym podmiotom lecz mogą to robić portale rezerwacyjne i społecznościowe. Prosimy mieć jednak na względzie że Facebook i Instagram jako administratorzy danych swoich użytkowników mają pełen dostęp to wszystkich informacji na Państwa temat.

Jeżeli chcą Państwo zachować poufność danych jakie nam przekazujecie prosimy o skorzystanie z innych kanałów komunikacji niż portale społecznościowe. W trakcie komunikacji poprzez nasze adresy e-mail wskazane do kontaktu na stronie www.plajny.pl/kontakt mamy pełną kontrolę nad poufnością i dostępem do informacji w nich zawartych.

 

Odnośniki do innych stron www

Strona www.plajny.pl zawiera odnośniki do innych stron www. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania poufności i prywatności.

 

Kto może być odbiorcą Państwa danych

Odbiorcami Państwa danych jest 

 • dostawca usługi administrowania stroną www;
 • firma IT realizująca usługę utrzymania hostingu strony www i poczty elektronicznej.

 

Jak długo będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe

Maksymalnie ograniczamy okres przechowywania Państwa danych osobowych, które nie są już wykorzystywane, czyli przetwarzamy je tylko przez czas niezbędny do podjęcia decyzji o tym, czy dalszy kontakt jest wskazany jak również na czas potrzebny na usunięcie danych z kopii bezpieczeństwa.

Państwa dane osobowe przetwarzane w celu obsługi zapytania o rezerwację będą przetwarzane przez okres trwania korespondencji po czym w zależności od rezultatów negocjacji albo zasilą naszą bazę danych klientów i będą przetwarzane w związku z realizacją umowy bądź zostaną usunięte jeżeli nie nawiążemy współpracy;

 

Prawa osób, których dane dotyczą

 • Prawo do wycofania wyrażonej zgody w dowolnym momencie;
 • Żądania dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
 • prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).

 

Jak dbamy o przetwarzanie danych

Aby sprostać wymogom prawa opracowaliśmy i wdrożyliśmy szczegółowe procedury obejmujące takie zagadnienia, jak m.in.:

 • Analiza ryzyka dla praw i wolności osób;
 • Notyfikacja naruszeń;
 • Retencja danych;
 • Realizacja praw osób, których dane dotyczą.

Regularnie sprawdzamy i aktualizujemy naszą dokumentację, by móc wykazać spełnienie wymagań prawa zgodnie ze sformułowaną w RODO zasadą rozliczalności, ale też w trosce o interesy osób, których dane dotyczą staramy się inkorporować do niej zalecenia Urzędu Ochrony Danych Osobowych i Europejskiej Rady Ochrony Danych ( EDPB).

 

Upoważnienia 

Zapewniamy, że każda osoba działająca z naszego upoważnienia i mająca dostęp do Twoich danych osobowych przetwarza je wyłącznie na nasze polecenie, chyba że inne wymagania wynikają z prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego.

 

Czy podanie danych osobowych jest konieczne?

Podanie danych osobowych w związku z odwiedzinami na stronie www.plajny.pl i rezerwacją jest dobrowolne lecz ich nie podanie skutkuje brakiem możliwości wcześniejszej rezerwacji.

 

Profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Państwa dane osobowe nie są profilowanie i nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez Administratora.

 

Ciasteczka

Nasza strona korzysta z plików cookie, czyli ciasteczek. Pliki cookie są zapisywane w pamięci Państwa urządzenia. Dzięki nim mogą Państwo korzystać z wszystkich funkcjonalności Strony.  Ciasteczka nie powodują zmian w ustawieniach Państwa urządzeń. Plik cookie strony www.plajny.pl nie przechowuje poufnych danych takich jaki imię, nazwisko czy adres. W celu ograniczenia, zablokowania lub usunięcia plików cookie ze strony www.plajny.pl należy użyć ustawień przeglądarki internetowej. Każda przeglądarka jest inna, ale w menu „Pomoc” przeglądarki można zapoznać się ze sposobami zmiany preferencji dotyczących plików cookie.

 

Ciasteczka jakie wykorzystujemy do funkcjonowania strony www.plajny.pl

PHPSESSID – Niezbędne pliki cookie pomagają uczynić witrynę użyteczną, umożliwiając podstawowe funkcje, takie jak nawigacja po stronie i dostęp do bezpiecznych obszarów witryny. Witryna nie może działać poprawnie bez tych plików cookie.

Ciasteczka statystyczne stosowane na stronie www.plajny.pl

_ga– Rejestruje unikalny identyfikator, który służy do generowania danych statystycznych dotyczących sposobu korzystania z witryny przez użytkownika. To ciasteczko jest utrzymywane na urządzeniu końcowym użytkownika przez 2 lata. 

_gat– Używany przez aplikację Google Analytics do ograniczenia wskaźnika żądań. To ciasteczko utrzymywane jest przez 1 dzień na urządzeniu końcowym użytkownika.

_gid– Rejestruje unikalny identyfikator, który służy do generowania danych statystycznych dotyczących sposobu korzystania z witryny przez użytkownika. To ciasteczko jest utrzymywane przez 1 dzień na urządzeniu końcowym użytkownika. 

Administrator strony www.plajny.pl nie profiluje danych osobowych użytkowników strony i nie poddaje ich procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Jednak mogą to robić ( i robi) Google.

Administrator strony korzysta z narzędzia Google Analytics zapewnianego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Podstawą prawną takiego działania jest prawnie uzasadniony interes administratora polegający na tworzeniu i analizie statystyk w celu optymalizacji funkcjonowania strony.

Google Analytics gromadzi informacje o korzystaniu ze strony w sposób automatyczny.

Administrator aktywował funkcję częściowej anonimizacji adresu IP użytkownika, tj. adres IP użytkownika strony jest skracany przed przekazaniem poza Europejski Obszar Gospodarczy. Zanonimizowany adres IP przekazany przez przeglądarkę użytkownika w ramach Google Analytics co do zasady nie jest łączony z innymi danymi Google.

Z uwagi na to, że Google LLC posiada siedzibą w USA i wykorzystuje infrastrukturę techniczną znajdującą się w USA, przystąpił on do programu EU-US-Privacy Shield w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez przepisu europejskie. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.

Użytkownik może zapobiec rejestrowaniu zgromadzonych przez pliki cookies danych dotyczących korzystania ze strony www.plajny.pl przez Google, jak również przetwarzaniu tych danych przez Google, instalując wtyczkę do przeglądarki znajdującą się pod następującym adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Szczegóły na temat przetwarzania danych w ramach Google Analytics, można znaleźć pod adresem: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

 

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną dla strony www.plajny.pl

 1. Definicje

Usługobiorca – użytkownik, osoba fizyczna, prawna lub nie posiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług strony www.plajny.pl.

Usługodawca – administrator strony www.plajny.pl, którym jest Paulina Budzińska- Nava prowadząca działalność gospodarczą pod firmą ”Piedra Del Sol” Paulina Budzińska-Nava, Plajny 10, 14-407 Godkowo, zwana dalej „Piedra del Sol” Paulina Budzińska- Nava. 

Strona – strona internetowa www.plajny.pl.

Usługi informacyjne – usługi świadczone drogą elektroniczną polegające na prezentacji usług i danych kontaktowych Usługodawcy.

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18.07.2002r. (Dz. U. Nr. 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami).

System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, wysyłanie i odbieranie danych za pomocą sieci telekomunikacyjnych.

Usługa świadczona drogą elektroniczną – usługa wykonywana przez Usługodawcę za pośrednictwem Strony poprzez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych w celu ich przetwarzania i przechowywania na żądanie Usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pomocą sieci publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 lipca 2000 r.- Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 z późniejszymi zmianami).

Prawo telekomunikacyjne – ustawa z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 z późniejszymi zmianami),

2. Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną określa rodzaj i zakres usług wykonywanych drogą elektroniczną przez Usługodawcę za pośrednictwem strony www.plajny.pl.Został on sporządzony w związku z wymogami art. 8, ust. 1, pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami).

Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień regulaminu od momentu rozpoczęcia korzystania z usług strony www.plajny.pl.

3. Wymogi techniczne

Dla prawidłowego funkcjonowania usług świadczonych przez Usługodawcę na stronie www.plajny.pl potrzebne są:

 • urządzenie z dostępem do Internetu;
 • przeglądarka obsługująca język HTML, JavaScript i pliki cookie
 • aktywne konto e-mail.

4. Formy kontaktu z Usługodawcą

 • Nieodpłatnie za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie;
 • Adres pocztowy: Plajny 10, 14-407 Godkowo;
 • Adres email: nasze@plajny.pl;
 • Telefon:+48 500 320 651 

5. Zastrzeżenia

Zakazane jest dostarczenie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym.

6. Rodzaj i zakres usług objętych regulaminem

 • Usługodawca za pośrednictwem strony świadczy usługi informacyjne polegające na prezentacji swoich usług i danych kontaktowych.
 • Formularz kontaktowy- usługa dostępna na podstronie „Kontakt” umożliwiająca Usługobiorcy nieodpłatny, bezpośredni kontakt tekstowy z Usługodawcą.
 • W ramach usługi Newsletter za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Usługobiorcę adres poczty elektronicznej (e-mail), Usługodawca będzie wysyłał informacje w formie listu elektronicznego (e-mail). Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie, przez czas nieoznaczony, do momentu rezygnacji przez Użytkownika z usługi Newsletter lub do momentu zakończenia świadczenia usługi Newsletter przez Usługodawcę, co może nastąpić w dowolnym momencie. Newsletter zawiera informacje o oferowanych przez „Piedra del Sol” Paulina Budzińska- Nava lub podmioty z nią współpracujące produktach i usługach, o aktualnych promocjach oraz inne informacje dotyczące „Piedra del Sol” Paulina Budzińska- Nava oraz podmiotów współpracujących, w tym dotyczące opinii, konkursów, wydarzeń, nowości itp. Korzystanie z usługi newsletter jest nieodpłatne.

7. Zawarcie i rozwiązanie umowy

 • Regulamin stanowi integralną część umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Do jej zawarcia dochodzi w momencie rozpoczęcia korzystania ze Strony. Korzystanie ze Strony jest jednoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu. 
 • Regulamin jest udostępniony Usługobiorcy na Stronie bezpłatnie. Istnieje możliwość utrwalenia i wydrukowania Regulaminu.
 • Usługobiorca może w każdym momencie zrezygnować z korzystania z Usługi bez konsekwencji prawnych.

8. Przetwarzanie danych osobowych

Administratorem danych osobowych Usługobiorcy jest Usługodawca. Szczegółowe zapisy na temat przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę znaleźć można w Polityce Prywatności.

9. Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym terminie.
 2. W przypadku zmiany regulaminu jego doręczenie Usługobiorcy następuje poprzez udostępnienie na Stronie.
 3. Zmiany wchodzą w życie z chwilą udostępnienia zmienionego tekstu Regulaminu na Stronie. 
 4. Korzystanie przez Usługobiorcę ze usług świadczonych drogą elektroniczną na Stronie po wprowadzeniu zmian w Regulaminie jest równoznaczne z akceptacją tych zmian.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01-04-2020.