Plajny

Trasy rowerowe Warmia

Tutaj zebraliśmy najpopularniejsze trasy rowerowe w Polsce, które przebiegają w pobliżu Plajn. W zależności od tego czy lubisz dłuższe czy krótsze wycieczki, wybierz taką, która jest dla Ciebie najbardziej atrakcyjna. Zatem w drogę!

Szlak czerwony "W krainie bizonów"

Długość szlaku: uzgodniony i oznakowany: 31,5 km

Przebieg szlaku: Godkowo – 0,0 km, Kolonia Szymbory – 2,19 km, Osiek – 5,22 km, Kwitajny Wielkie – 7,17 km, Dobry – 10,74 km, Łępno – 15,34 km, Podągi – 19,18 km, Lesiska – 22,96 km, Ząbrowiec – 26,42km, Godkowo – 31,48 km.

Rodzaj nawierzchni: drogi asfaltowe – 19,85 km, drogi gruntowe – 9,65 km, płyty betonowe – 1,08 km, drogi brukowe –  0,90 km

Charakterystyka szlaku:

Szlak ma charakter pętli zaczynającej się w centrum Godkowa (0,0 km), przy tablicy sieci szlaków rowerowych przy skrzyżowaniu dróg wojewódzkiej nr 513 i powiatowej nr 1162N. Prowadzi głównie drogami asfaltowymi, ale zdarzają się odcinki piaszczyste (Kolonia Szymbory) lub gliniaste (Osiek-Kwitajny Wielkie – Dobry). Zalecane są rowery o szerokich oponach. Natężenie ruchu jest niewielkie poza odcinkiem drogi wojewódzkiej nr 513 w Godkowie. Szlak Bizonów – czerwony jest doskonałą propozycją na jednodniową wycieczkę rowerową. Na szlaku czekają wspaniałe punkty widokowe z rozległymi panoramami, piękne lasy i aleje pomnikowych drzew. Rowerzystom towarzyszy cisza i spokój. Wszędzie można spotkać ślady bogatej historii tych okolic.

Dokładny przebieg szlaku W krainie Bizonów

Szlak żółty "Doliny rzeki Wąskiej"

Długość szlaku: wytyczony i uzgodniony: 12,8 km, oznakowany: 0,0 km

Przebieg szlaku: Godkowo – 0,0 km, Skowrony – 1,83 km, Klekotki – 5,21 km, Zimnochy – 9,6 km, Ząbrowiec – 12,76 km.

Rodzaj nawierzchni: drogi asfaltowe – 6,38 km, drogi gruntowe – 3,51 km, drogi szutrowe- 2,87 km

Charakterystyka szlaku:

Szlak zaczyna się w centrum Godkowa (0,0 km), przy tablicy sieci szlaków rowerowych, przy skrzyżowaniu dróg: wojewódzkiej Nr 513 i powiatowej nr 1162N, a kończy w centrum wsi Ząbrowiec koło kościoła pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika. Prowadzi początkowo drogami asfaltowymi, potem szutrowymi i gruntowymi. Na tym szlaku zalecane są rowery o szerokich oponach, gdyż po deszczu występuje błoto, a podczas suszy piach. Natężenie ruchu jest niewielkie poza odcinkiem drogi wojewódzkiej nr 513 w Godkowie. Szlak  żółty można przedłużyć aż do Dobrego.

Na szlaku można podziwiać panoramę doliny rzeki Wąskiej stanowiącej Obszar Chronionego Krajobrazu Rzeki Wąskiej, w niej dwa jeziora Okonie i Zimnochy z plażą i zagospodarowaniem turystycznym. W tej okolicy bierze początek rzeka Wąska, uchodząca do jeziora Druzno.

Dokładny przebieg szlaku Doliny rzeki Wąskiej

Szlak niebieski "Wśród Pól i Lasów"

Długość szlaku: wytyczony i uzgodniony: 13,9 km, oznakowany: 0,0 km

Przebieg szlaku: Skowrony – 0,0 km, Nawty – 1,59 km, Grużajny – 3,92 km, Grądki – 5,24 km, Skowrony – 13,89 km

Rodzaj nawierzchni: drogi szutrowe – 5,68 km, drogi asfaltowe – 4,74 km, płyty betonowe – 1,77 km,drogi gruntowe – 1,43 km, bruk – 0,27 km

Charakterystyka szlaku:

Lokalny szlak pętlowy zaczyna się w centrum Skowron, przy skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 1183N z drogą gminną biegnącą do Nawt. Prowadzi głównie drogami szutrowymi i asfaltowymi, ale są też betonowe, gruntowe i bruk. Na ten szlak zalecane są rowery o szerokich oponach, gdyż po deszczu występuje błoto. Natężenie ruchu jest niewielkie. Bez mostka na rzece Wąskiej szlak prowadzi tylko do Grądek (12,2km). Na szlaku można podziwiać krajobraz i panoramę doliny rzeki Wąskiej stanowiącej Obszar Chronionego Krajobrazu Rzeki Wąskiej.

Dokładny przebieg szlaku Wśród pól i lasów

Szlak czarny łącznikowy "Pruskich Rodów"

Długość szlaku: wytyczony i uzgodniony: 13,5 km, oznakowany: 0,0 km

Przebieg szlaku: Kwitajny – 0,0 km, Markowo – 9,72 km, Klekotki – 13,51 km

Rodzaj nawierzchni: drogi szutrowe – 6,81 km, drogi asfaltowe – 4,10 km, drogi gruntowe – 2,54 km, bruk – 0,06 km

Charakterystyka szlaku:

Łącznikowy szlak z Kwitajn (Gmina Pasłęk) do Klekotek (Gmina Godkowo) wprowadza szlaki Krainy Bizonów do sieci szlaków Krainy Kanału Elbląskiego poprzez Szlak Pocztyliona biegnący z Elbląga do Gorynia. Łączy także szlaki rowerowe Krainy Bizonów z siecią szlaków LGD w Łukcie (Związek Stowarzyszeń Krainy Drwęcy i Pasłęki poprzez zielonym szlak rowerowy biegnący pętlą po gminie Morąg (Morąg – Nowy Dwór – Chojnik – Kępa Kalnicka – Kalnik – Złotna – Markowo – Strużyna – Jurki – Morąg, długość szlaku 40,3 km). Początek łącznikowego szlaku zaczyna się przy skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 527 i drogi powiatowej Nr 1169N w Kwitajnach. Koniec szlaku przewidziano w Klekotkach przy Hotelu Młyn Klekotki Resort SPA. Szlak prowadzi głównie drogami szutrowymi i asfaltowymi, na niewielkim odcinku gruntowymi. Na ten szlak zalecane są rowery o szerokich oponach, gdyż po deszczu występuje błoto. Natężenie ruchu jest niewielkie poza fragmentem drogi wojewódzkiej, gdzie rowerzyści muszą zachować szczególną ostrożność. Na szlaku można podziwiać krajobraz i panoramę doliny rzeki Wąskiej stanowiącej Obszar Chronionego Krajobrazu Rzeki Wąskiej oraz dwie ciekawe miejscowości będące siedzibami dwóch pruskich rodów: Kwitajny – ród Dӧnhoffów, Markowo – ród Dohnów, a także Klekotki z ciekawym zagospodarowaniem turystycznym dawnego zespołu młyna wodnego.

Dokładny przebieg Szlaku Pruskich Rodów

Zobacz wszystkie szlaki rowerowe w Gminie Godkowo na mapie a jeśli interesują Cię inne szlaki, zapoznaj się z mapą szlaków rowerowych w obszarze Kanału Elbląskiego.